Kapat

FAALİYET ALANLARIMIZ

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Türk Ticaret Kanunun 4 üncü maddesinde düzenlenen ticari davalar ile çekişmesiz yargı işleri başta olmak üzere ticari işletmelere ve ticari şirketlere dair tüm hukuki uyuşmazlıklarda konu ve mahiyet farkı gözetmeksizin avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Bu çerçevede özellikle haksız rekabetten doğan davalar, şirketin kuruluşu ile tasfiye süreçlerine dair davalar ile ortakların ve yöneticilerin sorumluluğuna dair davalar başta olmak üzere ticaret şirketlere dair tüm davalar,  çek ve bono başta olmak üzere kıymetli evrak hukukundan doğan tüm ihtilaflar, taşıma işlerinden doğan uyuşmazlıklar,  sigorta hukukundan doğan ihtilaflar,  fikri ve sınai mülkiyet hukuku ile sermaye piyasası hukukuna ilişkin ihtilaflar da hizmet verdiğimiz  alanlarda yer almaktadır.   

Bahsi geçen alanlarda, ihtilafların davaya dönüşmesinden sonra verilecek avukatlık hizmetinden çok, davaya dönüşmeden veya davaya dönüşmesi halinde müspet bir neticeye ulaşılmasına olanak sağlayacak bir zeminin oluşturulması noktasında da önleyici hukuk hizmetleri verilmektedir.  Bu bağlamda ticari işletmelerde ve şirketlerde iş süreçlerinin hukuka uygun şekilde inşa edilmesi, ticari sözleşmelerin ve diğer belgelerin usule uygun olarak tanzim edilmesi, şirketin, şirket ortaklarının ve yöneticilerin sorumluluğunu gerektirebilecek alanlarda herhangi bir sorumluluğun doğmaması için yükümlülüklerin zamanında ve usulüne uygun bir şekilde ifa edilmesinin sağlanması,  haksız rekabete mahal vermeyecek, fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygı gösteren bir iş kültürün oluşmasına katkı sağlaması, hukuki sonuç doğurabilecek herhangi bir işlemin tesisinden önce muhatapların doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi  dahil bir çok hususta da danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Belirtilen alanlardaki ihtilafların çözümüne ilişkin tahkim dahil alternatif tüm uyuşmazlık çözüm süreçlerinde de avukatlık hizmeti de sunulmaktadır.

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

bilgi@hahukuk.com

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23