Kapat

FAALİYET ALANLARIMIZ

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Her türlü sözleşmeden doğan ihtilaflarda,  haksız fiillerden ve kusursuz sorumluluktan doğan sorumluluk davalarında, sebepsiz zenginleşmeden doğan davalarda, taşınmaz satışından doğan davalarda konu ve mahiyet farkı gözetmeksizin avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Bahsi geçen alanlarda, ihtilafların davaya dönüşmesinden sonra verilecek avukatlık hizmetinden çok, davaya dönüşmeden veya davaya dönüşmesi halinde müspet bir neticeye ulaşılmasına olanak sağlayacak bir zeminin oluşturulması noktasında da önleyici hukuk hizmetleri sunulmaktadır. Bu bağlamda sözleşmelerin hazırlanması sürecinde tarafların iradesinin tam ve doğru bir şekilde sözleşmelere yansıtılması, sözleşmelerin şekli hususunda herhangi bir hataya düşülmemesi, sözleşmenin konusuna ve mahiyetine bağlı olarak muhtemel ihtilafların ne şekilde ve hangi usulle çözüleceği hususunda tarafların doğru bir şekilde yönlendirilmesi, sözleşmelerin ifasında tereddüt edilen hususlarda tarafların bilgilendirilmesi, sözleşmelerin ifası süreçlerinin eksiksiz ve usule uygun olarak belgelendirilmesi, her türlü borç ilişkisine dayalı doğabilecek sorumluluklarda, herhangi bir sorumluluğun doğmaması için yapılması lüzumlu iş ve işlemler konusunda sorumlu kişilerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi hususu dahil olmak üzere bir çok hususta da danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Belirtilen alanlardaki ihtilafların çözümüne ilişkin tahkim dahil alternatif tüm uyuşmazlık çözüm süreçlerinde de avukatlık hizmeti de sunulmaktadır.

 

 


Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23