Kapat

Bilimsel Çalışmalar

Hukuk büromuzda çalışan avukatların akademik çalışmalarını içermektedir.


Kitaplar

Kitap Yazar Yayın Tarihi
Sınai Mülkiyet Hakları Aleyhine İşlenen Suçlar
Hüseyin AYDIN 2003
Türk Ticaret Kanununda Haksız Rekabet Suçları
Hüseyin AYDIN 2009
Av. Kısmet Erkiner Armağanı Spor Hukuku Yazıları
Hüseyin AYDIN 2014
Futbolda Disiplin
Hüseyin AYDIN 2020
Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu
Hüseyin AYDIN 2020
Türk Ceza Hukuku'nda Kişisel Verilerin Korunması
Tuğba SAĞLAM 2020 -
Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında İdarenin Sorumluluğu ve Yargısal Denetimi
Muhammet AYDIN 2020
Bilişim Sistemine Girme Suçu (TCK m. 243)
Sami KABADAYI
Dijital Çağda Hissedilen Unutulma İhtiyacı Ve Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Yeni Bir Hak Olarak Unutulma Hakkı (Yüksek Lisans Tezi)
Elif Sinem KABADAYI

Makaleler

Makale Yazar Yayın Tarihi Yayın Yeri
Fikri ve Sinai Mülkiyet Suçlarında Şikayet Hakkı
Hüseyin AYDIN 01.03.2003 Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
Uluslararası Ceza Mahkemesinde Savcılık Kurumu
Hüseyin AYDIN 01.03.2003 Trabzon Barosu Dergisi
Anayasa Mahkemesi Kararları Bağlamında AİHM İhlal Kararının, Siyasi Parti Kapatma Davalarında Yargılanmanın Yenilenmesi Sebebi Olması
Hüseyin AYDIN 01.03.2009 Yasama Dergisi
Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı
Hüseyin AYDIN 01.03.2010 Ankara Barosu Dergisi
Kesinleşmiş İşe İade Kararına Rağmen İşçiyi İşe Başlatmayan Kamu Görevlisinin Cezai Sorumluluğu
Hüseyin AYDIN 01.03.2010 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi
Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
Hüseyin AYDIN 18.04.2012 Ceza Hukuku Dergisi
Bir Güvenlik Tedbiri Olarak TBMM Üyeliğinden Yoksun Bırakma
Hüseyin AYDIN 01.08.2012 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Türk Mahkemelerinin Yetkisi
Hüseyin AYDIN 21.01.2019 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Askeri Hizmetlerin İfasında Suç Teşkil Eden Emri Yerine Getirenin Cezai Sorumluluğu
Hüseyin AYDIN 28.11.2019 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Dergisi
The Power of Law vs. the Power of Arms: Turkish Judiciary’s Test with the Coup
Hüseyin AYDIN 18.12.2019 Insight Turkey
Yargıtay İçtihatları Işığında FETÖ Üyeliği
Hüseyin AYDIN 02.01.2020 AYBÜ Örgütlü Suçlar Sempozyumu
Mülkiyet Hakkı Çerçevesinde Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini
Hüseyin AYDIN 10.02.2020 Sulhi Dönmezer Paneli
Anayasa Mahkemesinin Af İle İlgili Yaklaşımı
Hüseyin AYDIN 17.02.2020 FSMÜ Af Tartışmaları Sempozyumu
FETÖ'nün Yargıya Etkisi ve 15 Temmuz Darbe Yargılamalarında Son Durum
Tuğba SAĞLAM 15.07.2020 ULİSA12
15 Temmuz Ankara Darbe Yargılamaları
Muhammet AYDIN 01.11.2020 Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu - 4 -
Yargılamada Yapay Zeka Uygulamaları
Hüseyin AYDIN 30.03.2021 FSMÜ Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu Paneli
Dijital Çağda Çalışanın İrtibatı Kesme Hakkı
Elif Sinem KABADAYI - Ece KAPANÖZGİL 21 HAZİRAN 2022 Hukuk ve Bilişim Dergisi

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

bilgi@hahukuk.com

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23