Kapat

FAALİYET ALANLARIMIZ

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdari işlem ve eylemler ile idari sözleşmelerden doğan tüm ihtilaflarda avukatlık hizmeti verilmektedir.

Bu çerçevede, idari işlemler aleyhine açılan iptal davaları ile idari eylem ve işlemlerden dolayı açılacak tam yargı davalarında ve kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalarda da avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

İdare Hukuku kapsamında yer almakla birlikte müstakil bir hukuk dalı olma yolunda ilerleyen Kamu İhale Hukuku, Enerji Hukuku, Rekabet Hukuku alanları da hizmet verdiğimiz alanlarda yer almaktadır.

Ayrıca Genel bütçeye dahil idareler ile il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh edilen vergiler ile kesilen vergi cezalarına karşı vergi mahkemesinde açılan davalar ile vergi dairesi tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı vergi mahkemesinde açılan davalarda avukatlık hizmeti verildiği gibi, Vergi Usul Kanunun Ek-1 maddesinde düzenlenen uzlaşma süreçlerinde de danışmanlık hizmeti sunulmaktadır
 


Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23