Kapat

DUYURULAR

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Değişiklikleri içeren Yönetmelik ile Vakıflar kapsamındaki seçim işleri ile bağlantılı olarak e-Devlet Kapısı ile ilgili önemli hükümlerin getirildiği görülmektedir:

Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(2) Seçimler internet ortamında e-Devlet Kapısı üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılır."

Yönetmeliğin 101 inci maddesi değiştirilmiştir. Buna göre maddenin ikinci fıkrasında:

"(2) Adaylık başvuruları ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden de yapılabilir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda EK-27'deki form ekinde talep edilen belgelerin onaylı/imzalı dijital kopyaları sisteme yüklenir." hükmü yer almıştır.

Yönetmeliğin 103 üncü maddesi değiştirilmiştir. Buna göre maddenin birinci fıkrası:

"(1) Seçim, seçim kurulu gözetiminde yeni, mülhak ve cemaat vakıfları için aynı gün internet ortamında e-Devlet kapısı üzerinden çevrim içi (online) olarak yapılır." şeklinde formüle edilmiştir.

Yönetmeliğin 104 üncü maddesi değiştirilmiştir. Buna göre maddenin ikinci fıkrası:

"(2) Oy verme işlemi, ilan edilen gün ve saatte Vakıflar Meclisi Üye Seçimi Platformu aracılığı ile e-Devlet kapısı üzerinden internet ortamında gerçekleştirilir." şeklinde kurgulanmıştır.

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23