Kapat

DUYURULAR


19.01.2023

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nundaki İdari Para Cezaları Belirlendi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinde düzenlenen İdari Para Cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasına göre yeniden değerleme oranında arttırılmış tutarları yayınlanmıştır. 2023 yılı için en yüksek ceza tutarı 5.971.989 TL’ dir. ...

Devamı
19.01.2023

11.01.2023 tarihli Resmi Gazete'de "Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik" yayınlandı ve aynı gün yürürlüğe girdi.

1512 sayılı Noterlik Kanunu'nda yapılan 23.06.2022 tarihli değişiklik ile noterlerin yapacakları işler arasına taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi hâlinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh vermek, t...

Devamı
19.01.2023

25/7/2018 Tarihli ve 7145 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 18/7/2021 Tarihli ve 7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Bazı Maddelerinin İptaline Dair AYM Kararı

25/7/2018 Tarihli ve 7145 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 18/7/2021 Tarihli ve 7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Bazı Maddelerinin İptaline Dair AYM Kararı Davanın Konusu A. 25/7/2018 ...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

bilgi@hahukuk.com

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23