Kapat

DUYURULAR

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma  ve Sosyal Güvenlik  Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 32112 sayılı ve 22 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma  ve Sosyal Güvenlik  Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 32112 sayılı ve 22 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kararname ile olağanüstü hal ilan edilen illerde kısa çalışma ödeneği, nakit ücret desteği ve fesih yasağı uygulaması devreye girmiştir.

Bu çerçevede fesih yasağına ilişkin madde şöyledir:

İstihdamın korunmasına ilişkin tedbirler MADDE 3-(1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren olağanüstü hal süresince 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez. 

(2) Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.
 

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23