Kapat

FAALİYET ALANLARIMIZ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireysel ve kolektif iş uyuşmazlıklarında ihtilafın mahiyetine ve konusuna bakılmaksızın her alanda avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Bu çerçevede özellikle işçilik alacakların doğan davalar, iş sözleşmesinin feshinden doğan davalar, işe iade davaları hizmet tespiti davaları, sosyal güvenlik hukukundan doğan uyuşmazlıklar, işçi sağlığı ve iş güvenliğinden doğan davalar, iş kazalarından doğan davalar, sendikalar hukukundan doğan uyuşmazlıklarda avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Bu alanlarda ihtilafların davaya dönüşmesinden sonra verilecek avukatlık hizmetinden çok, davaya dönüşmeden veya davaya dönüşmesi halinde müspet bir neticeye ulaşılmasına olanak sağlayacak bir zeminin oluşturulması noktasında da önleyici hukuk hizmetleri sunulmaktadır.  Bu bağlamda işverenlerin iş süreçlerinin hukuka uygun şekilde inşa edilmesi, sözleşme ve diğer belgelerin usule uygun olarak tanzim edilmesi, sorumluluk doğurabilecek her alanda yükümlülüklerin zamanında ve hukuka uygun bir şekilde ifa edilmesinin sağlanması, hukuki sonuç doğurabilecek herhangi bir işlemin tesisinden önce doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi dahil bir çok hususta da danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Belirtilen alanlardaki ihtilafların çözümüne ilişkin tahkim dahil alternatif tüm uyuşmazlık çözüm süreçlerinde de avukatlık hizmeti de sunulmaktadır.

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23