Kapat

FAALİYET ALANLARIMIZ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, bu alandaki diğer mevzuat hükümleri ve tarafa olduğumuz uluslararası sözleşmeler ışığında kişisel verilere ilişkin, muhatap kişilere ve veri sorumlularına avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bu çerçevede hizmetlerimiz, veri sorumlularının yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla alınacak idari her türlü tedbiri içeren süreçlerin kurgulanması, sözleşmelerin, işyeri uygulamalarının ve diğer matbu metinlerin KVKK anlamında değerlendirilerek uyarlanması, envanter hazırlanması ve VERBİS kaydının gerçekleştirilmesi, kişisel verilerin imhasına ilişkin süreçlerin planlanması, kişisel verilerin korunmasına ilişkin eğitimlerin gerçekleştirilmesi, ilgili kişilerin veri sorumlusuna yapacağı başvuruların cevaplandırılmasına yönelik danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Ayrıca bahsi geçen alanlara ilişkin açılacak davalarda da avukatlık hizmeti sunulmaktadır.
 

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23