Kapat

DUYURULAR


02.11.2023

3/6/2021 Tarihli ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10. maddesinin (5) Numaralı Fıkrasının Dördüncü Paragrafının Üçüncü Cümlesinin İptaline İlişkin Başvurunun Mahkemenin Yetkisizliği Nedeniyle Reddedilmesine İlişkin Karar

İş kazası kapsamında sigortalıya yapılan ödemelerin işverene rücu edilmesine ilişkin davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme tarafından iptali için başvurulmuştur. Başvuruda, 7326 sayılı Kanun’un 10. maddesinin (5) numaralı fıkrasının dördüncü paragrafının üçünc...

Devamı
02.11.2023

22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 510. Maddesinde Yer Alan “…saklı paylı…” İbaresinin Anayasa’nın 35. Maddesine Aykırılığına İlişkin İddianın Mahkemenin Yetkisizliği Nedeniyle Reddedilmesine İlişkin Karar

Atanmış mirasçıya karşı açılan mirasçılık belgesinin iptali davasında itiraz konusu ibare “…durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir” Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varılarak iptali için başvurulmuştur. Başvuruda, 4721 sayılı Kanun’un ...

Devamı
01.11.2023

11/3/2021 Tarihli ve 7297 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. Maddesiyle 8/6/1994 Tarihli ve 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’a Eklenen Geçici 4. Maddenin, Anayasa’nın 2., 5., 7., 10., 13., 35., 47., 48., 49., 63., 90., 123., 135., 167. ve 172. Maddelerine Aykırılığı İleri Sürülerek İptallerine ve Yürürlüklerinin Durdurulmasına Karar Verilmesi Talebine İlişkin Karar

Söz konusu kuralda, 15/3/2020 tarihinden sonra ihalesi yapılmış ancak 20/3/2021 tarihinde henüz uygulama sözleşmesi imzalanmamış, yurt dışından finanse edilmesi planlanan yap-işlet-devret (YİD) projeleri kapsamında 3996 sayılı Kanun’un 11/A maddesi uyarınca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına (Bakanlık...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23