Kapat

HABERLER


27.03.2023

KVKK’ nın Vekaleten Yapılacak Şikayetlerin Elektronik Ortamda Kurula İletilmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan şikayet dilekçeleri, halihazırda vekiller tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na elden, posta veya kargo yoluyla iletilebilmekteydi. 27.03.2023 tarihi itibariyle “Şikayet Modülü” sistemi avukatların da vekaleten yapacakları şik...

Devamı
22.03.2023

Ceza Davasında Başvurucuya (Sanığa) Dosyadaki Mahkûmiyet İçin Önemli Ağırlıkta Bir Delile Karşı Beyanda Bulunma İmkânı Tanınmaması Nedeniyle Silahların Eşitliği Ve Çelişmeli Yargılama İlkelerinin İhlal Edildiği İddiasına İlişkin Başvuru

Başvurucu, istinaf incelemesi sırasında dosyaya sunulan bilirkişi raporuna karşı itirazlarını sunma olanağı tanınmadığı hâlde Dairece bu raporda yer alan değerlendirmelerin belirleyici delil olarak esas alınıp hüküm kurulduğunu belirterek adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. ...

Devamı
22.03.2023

Eşin Görev Yaptığı Yerden Başka Yere Yapılan Atama İşlemi Nedeniyle Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlal Edildiği İddiasına İlişkin Başvuru

Başvurucunun evli olduğu ve iki çocuğu bulunduğu hakkında İdarenin bilgisi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 13/2/2018 tarihli farklı bir disiplin soruşturma raporunda başvurucunun ailevi durumu dikkate alınarak Sakarya il hudutları içerisinde Ferizli İlçe Müdürlüğü haricinde başka bir birim emrinde...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

bilgi@hahukuk.com

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23